Khi 'Tạm Thời' Trở Thành Vĩnh Viễn: Bài Học từ Sự Đặc Biệt của Thiết Kế Phần Mềm

UI-UX bận, lập trình viên back-end của Microsoft thiết kế để dùng tạm nhưng vô tình trở thành tính năng duy trì suốt hơn 30 năm


Vào một buổi sáng thứ 5 năm 1994, khi các kỹ sư phần mềm đang bận rộn di chuyển code từ hệ thống Windows 95 sang Windows NT và không có ai nhận thiết kế cho chức năng "Format" trong Hệ điều hành. Vì vậy, một lập trình viên back-end có tên là Dave đã ngồi cầm giấy bút lên để vẽ giao diện ứng dụng và ngồi code theo giao diện tạm thời đó trên VC++.

Nghĩ bụng: "Chắc bên thiết kế UI-UX sẽ thiết kế lại thôi :)))", nhưng đến tận 30 năm sau vẫn không ai sửa lại bố cục giao diện tính năng mà chỉ đổi chút màu sắc bên ngoài để phù hợp với bố cục chung của hệ điều hành.

Nên là, khi phát triển phần mềm hãy cẩn thận với từ "tạm thời" bởi biết đâu nó sẽ là một hạn chế vĩnh viễn được sử dụng mãi về sau. 🙂

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn
Quảng cáo Minh Giang PC
Quảng cáo Minh Giang PC
Quảng cáo Minh Giang PC

Context Menu