Hướng dẫn thay đổi thông tin và kiểm tra xác minh danh tính tài khoản Facebook (VIA)

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn cơ bản về cách thay đổi ngôn ngữ, mật khẩu, email,... cho tài khoản Facebook (VIA) hạn chế checkpoint 99%. Cùng theo dõi nhé!

Hướng dẫn thay đổi thông tin và kiểm tra xác minh danh tính tài khoản Facebook (VIA)
Hướng dẫn thay đổi thông tin và kiểm tra xác minh danh tính tài khoản Facebook (VIA)

Đổi ngôn ngữ

Bước 1: Truy cập link: https://www.facebook.com/settings?tab=language

Bước 2: Tại dòng đầu tiên (Ngôn ngữ trên Facebook) → Chọn chỉnh sửa và chọn ngôn ngữ muốn đổi qua → Lưu thay đổi.

Đổi thông tin

Để bảo mật an toàn thì bạn chỉ cần đổi mật khẩu, mail và số điện thoại (nếu có)

Bước 1: Truy cập link: https://www.facebook.com/hacked

Bước 2: Chọn "Ai đó đã truy cập trái phép vào tài khoản của tôi" (dòng 2) → Tiếp tục → Bắt đầu → Đổi mật khẩu, mail, số điện thoại (nếu có).

Bước 3: Trường hợp vào https://www.facebook.com/hacked không cho đổi email và số điện thoại thì vào link https://www.facebook.com/settings để thay đổi (đổi bằng cách này rất dễ bị checkpoint)

Kiểm tra xác minh danh tính

Bước 1: Truy cập link: https://www.facebook.com/accountquality/

Bước 2: Hiện tích xanh và dòng thông báo nghĩa là đã xác minh danh tính thành công!

Chia sẻ bởi:
Võ Lê Tình Sơn

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn
Quảng cáo Minh Giang PC
Quảng cáo Minh Giang PC
Quảng cáo Minh Giang PC

Context Menu