Hiệu ứng CSS Transition cho input form


Bên dưới là một TUT đơn giản từ designer Sean Mann có hiệu ứng transition bắt mắt giữ các tab Sign In & Register. Sau khi bạn click vào nút Register, biểu mẫu sẽ xuất hiện hiệu ứng dịch chuyển để hiển thị mẫu nhập Name, Email và button Sign Me Up. Tương tự với tab Sign In như trong ảnh mô tả ở trên.

Nếu bạn không xem được Demo trên PEN thì có thể tải về bản copy trên GitHub.

Sign In to Register CSS Snippet

See the Pen Login Form ( Only CSS ) by Sean Codes (@sean_codes) on CodePen.0

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn
Quảng cáo Minh Giang PC
Quảng cáo Minh Giang PC
Quảng cáo Minh Giang PC

Context Menu