Upload Imgur

Image
loading...
Select
Chọn ảnh

ResetLàm mới

Upload Your Photo Online And Get Working And Short Link

Hướng dẫn sử dụngHosting sử dụng để lưu ảnh là Imgur, có thể đảm bảo được chất lượng và thời gian lưu ảnh lâu dài. Những tấm hình từ blog cũ hơn 5 năm rồi của mình vẫn sống nha các bạn. Tải đồng thời cùng lúc 10 tấm hình. Hỗ trợ tải lên bằng URL.
Copyright © copecute

Đăng nhận xét

Context Menu